pk10计划

汽车大梁WL510

 WL510规格:           

厚度:3~16mm           

宽度:1000~2000mm           

长度:3米以上或成卷

WL510性能:           

屈服强度:355MPa以上           

抗拉强度:510~630MPa           

断后伸长率:23%以上

  • 上一条信息:暂无相关信息!
  • 下一条信息:暂无相关信息!
pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划 pk10计划